flour sack napkin set- blessings
flour sack napkin set- blessings

flour sack napkin set- blessings

Regular price $ 120.00

10 white flour sack napkins with 10 different quotes focused on blessings

each napkin is 26" x 26"